Voor toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft Vakantiewoning Alicia een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.

Vakantiewoning Alicia beschikt over volgende machtigingen:

    • Nihil

Vakantiewoning Alicia beschikt over volgende protocollen:

    • Nihil